Husserien Evjendammen_272x205

EVJENDAMMEN

Tromsdalen`s perle

21. 01
Julius Olsen, entusiasten og byggeren av den fine husgruppen som har vært plassert uti Evjendammen, vil gjerne bli kontakt av yngre krefter som kan engasjere seg og ivareta den "lille" Perle.
Julius Olsen, av mange kalt for Just, er en frisk 88-åring. Han har bodd i Tromsdalen i mer enn 70 år, har god kjennskap til mangt og mange i dalen. Han har blant annet vært medlem av TUIL siden 1937.

Ideen om husene på Evjendammen er hans egen. Et ønske han har er at flere skal ha glede av dammen, at det livet som er i og på dammen får stå i fred. Sist sommer var ikke husserien satt ut, da Just var nødt til å reparer og bygge dem om. Han er opptatt av detaljer, det kan en se på dørtrøkkerne som er på modellene. Første utgave av husene var med vindu, men disse var det desverre noen unger som klarte å ødelegge med å kaste stein på. Her er det viktig at vi voksne bidrar, og forklarerer ungene om andre verdier.

Just er opptatt av orden, og fortsatt engasjert til tusen. Men det vil være vanskelig for han å fortsette med stell og vedlikehold av husserien, som han har styrt med i 8 år. Er det noen som vil ta hånd om husene og fortsette arbeidet?
Just kunne tenkt seg å få dekt materialkostnadene, som han anslår er på kr 2.500,- på disse årene.
Web master
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut