"Her skal en bu"

Tromsdalen, solsiden av Tromsø

05. 06
Bygda i byen, en gang bare "ett stort jorde"
Bygda i byen

Tromsdalen er noe for seg selv. Det finnes ingen bydel med større stolthet, særpreg og patriotisme. Ikke i Tromsø i alle fall.

Tromsdalen kan uærbødig hevdes å være Tromsøs eldste bydel.
De som kjenner byhistorien vet selvsagt at dette er en sannhet med atskillige modifikasjoner, all den tid Tromsdalen opprinnelig - og helt frem til 1964 - ikke var noen bydel, men et eget sentrum i gamle Tromsøysund kommune. Derfor skiller også Tromsdalen seg naturlig fra andre områder på fastlandet.

Kroken, Tomasjord og Solligården er bydeler som har vokst frem etter at Tromsøbrua sto ferdig i juni 1960. Tromsdalen har eksistert hele tiden - sterk og livskraftig - og har vokst og utviklet seg år for år.


Livskraft

Det hevdes at det ikke finnes noen tromsøværinger som er mer stedbundne enn tromsdalinger. Tromsdalinger klarer ikke å finne seg til rette andre plasser enn nettopp i Tromsdalen, og de vil alltid lengte "hjem".
Denne påstanden kan underskrives av eiendomsmeglere som har deltatt på noen hundre visninger i Dalen, og vært vitne til følgende paradoks: Det finnes steder i denne bydelen med begrenset utsikt og med bedrøvelige solforhold som folk flest ikke ville by så mye som 500.000 kroner for.

Men en ekte daling byr gladelig det mangedobbelte for den samme eiendommen - rett og slett fordi lykka i livet er å kunne se TIF-banen, elva og dalen mot tindfoten fra egen stue.

Selvsagt finner du patriotisme, tilhørighet og nostalgi i andre bydeler også, men den er neppe like sterk andre steder som i Tromsdalen.
Ingen andre bydeler har på samme måte som dalingene klart å la stoltheten gå i arv fra generasjon til generasjon - og ingen andre bydeler har på samme vis som Tromsdalen klart å beholde, og videreutvikle, sin egenart.

Bygdemiljø

Tromsdalens egenart er knyttet opp mot en tradisjonsrik bygdekultur, som i de siste årene er formulert som slagordet "Bygda i byen".
Et yrende foreningsliv, og et Bellevue som huset både teater, kino og ungdomslaget Freidig, la grunnlaget for tradisjonene.

I dag er Bellevue historie, og foreningslivet er ikke like yrende. Men tradisjonene lever likevel videre.
Det burde ikke overraske noen at det ble etablert et eget kulturhus i bydelen, og like sterkt som noen gang står TUIL. Et av Norges aller største allidrettslag har drevet, og driver fortsatt, et imponerende arbeid.

Ved siden av å markere seg sterkt nasjonalt i eliteidretten, klarer klubben å samle masseidretten og barneidretten. I tillegg markerer klubben seg gjennom integrasjonsarbeid, både for fremmedkulturelle og funksjonshemmede. Det er ingen overdrivelse:

Gjennom tilgangen på naturområdene, og ved hjelp av TUIL, er Tromsdalen en bydel hvor det er trygt og givende å vokse opp i!
Tips en venn  Skriv ut