En bydel i Tromsø kommune

Tromsdalen Bydelsråd

Bellevue 21. april 1998

HVORDAN BLE TROMSDALEN BYDELSRÅD STIFTET En del personer i Tromsdalen så som avdøde Sigmar Karlsen, Asbjørn Øivind Larsen og Otto Sandvik var blant de som tok initiativ til å få stiftet Tromsdalen Bydelsråd. Avdøde Otto Sandvik innkalte i slutten av januar 1998 til et orienteringsmøte om hvordan dannelse av Bydelsråd skulle foregå, møtet ble avholdt 03. 02.98., på " Naustet ". En person fra Kvaløystetta Bydelsråd var tilstedet og fortalte hvordan bydelsrådet skulle fungere og hvordan det skulle etableres. Tromsdalen Bydelsråd ble stiftet på et møte på Bellevue den 21.04.1998. Fra stiftelsesmøte, finnes det en liste over deltakere som var tilstede, disse er: Birger Arntsen, Terje Walnum, Svein Erik Andreassen, Svenn Ernstsen, John Myklebust, Asbjørn Ø. Larsen, Odd Andreassen, Ole Heggen, Tor Iversen, Tom E. Kristiansen, Agnar Andersen, Otto Sandvik, Peder Hatlen, Kai M. Bårdsen, Alfred Kanestrøm, Irene Sjøblom, Erling Rørnes, Sigmar Karlsen, Sigmund Wangberg, Leif Andresen, Lillian Berger, Gunhild Storås, Bjørn Storås, Arild Ingebrigtsen, Det første styret for Tromsdalen Bydelsråd ble valgt på møte 12.05.1998. Leder Asbjørn Øivind Larsen Nestleder/sekretær Alfred Kanestrøm Kasserer Ole Heggen Styremedlemmer Otto Sandvik - Lillian Berger - Svenn Ernstsen - Tor Iversen - Varamedlemmer Irene Sjøblom - Birger Arntsen Videre ble valgt en arbeidsgruppe ved behandlingen kommunedelplan og andre arealplansaker, arbeidsgruppen bestod av: Svenn Ernstsen, ( leder) Terje Walnum, Asbjørn Ø. Larsen og Birger Arntsen.

Tips en venn  Skriv ut