Handlingsplan 2006

STYRET for 2006-07

26. 02
Bilde fra folkemøte i Tromsdalen som viser at gymsalen på Tromsdalen skole kan bli liten når mange engasjere seg.
Styret i Tromsdalen Bydelsråd har arbeidet med
1) Kommunnedelplan for nedre Tromsdalen inkl E8.
2) Lokalvegnettet i Tromsdalen
3) Tromsdalen Friluftspark
4) Tromsdalen fra vugge til grav
5) Næringsutvikling i Tromsdalen

Kommunedelplan for nedre Tromsdalen inkl E8:

Arbeidet er stilt i bero fra SVV og Tromsø kommune høsten 2005. Bydelsrådet standpunkter: Vi ønsker en helhetlig løsning for Tromsdalen, vi ønsker IKKE en 4-felts Europaveg gjennom et tettbygd område.

Vi ønsker å unngå en dominerende bygningsmasse som endrer bydelens karakter, og vi ønsker også tilrettelegging for næringsvirklsomhet.

Lokalvegnettet i Tromsdalen:

Arbeidet med gatebruksplanen ble iverksatt i 2003, men ble midlertidig stoppet høsten 2005. Bydelsrådet har kontaktet Tromsø kommune for å få tatt opp arbeidet, men har så langt ikke lyktes med det.

Bydelsrådet har hatt fokus på myke trafikkanter og sikre skoleveger.

Tromsdalen friluftspark:

Her har vi jobbet med Evjendammen hvor bunnen er renset, og det er lagt plastduk i største delenn av bunnen. Ellers er det satt opp benker og bord.

Når det gjelder skytebanene i Tromsdalen, arbeider vi aktivt for å få fortgang i flyttingen av disse.

Tromsdalen fra vugge til grav:

Sammen med Kulta, korpset, Tromsdalen Barneskole og TUIL organiserte vi en rekke aktiviteter i kommunens Miljøuke i juni 2006. Det vil bli et årlig arrangement, og vi håper å få med flere aktører i 2007.

Tromsøysund Sykehjem. Det er vedtatt at område sykehjemmet - Otium øremerkes til et fremtidig helse/eldresenter. Planarbeidet er startet.

Elvestrand Gravlund, arbeidet med utvidelse av gravlunden startet høsten 2005.

Næringsutvikling i Tromsdalen:

Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette arbeidet spesielt i denne perioden. Vi har imidlertid gitt innspill til planprogram for utvikling av nytt kjøpesenter på TIRB-tomta(rett over Pyramiden)
Vi har spesielt pekt på trafikale forhold som åpning av vegforbindelsen mellom Solstrandveien og Isbjørnveien og fortau på strkningen Pyramiden - Petroleumsbukta(ved Reinen skole)
Tips en venn  Skriv ut