Styremøtereferat

01. 11

Referatene følger ingen fast mal da dette arbeidet går på rundgang blant styrets medlemmer. Eventuelle spørsmål til referat og innhold rettes til styreleder i bydelsrådet John Pedersen.

Tips en venn  Skriv ut