Styremøtereferat

01.11
Referatene følger ingen fast mal da dette arbeidet går på rundgang blant styrets medlemmer. Eventuelle spørsmål til referat og innhold rettes til styreleder i bydelsrådet John Pedersen.

Styremøte 18.april 2016

28.04
Konstituering av styret samt fordeling av saker og ansvar.