Styremøte 18.april 2016

28. 04

Konstituering av styret samt fordeling av saker og ansvar.

Styremøtet 18. april ble holdt på TUIL-Arena. Samtlige styremedlemmer møtte, inklusive vara 1 og 2.

Viktige punkt på agendaen var konstituering av det nye styret, overføring av oppgaver fra tidligere styremedlemmer samt fordeling av nye oppfølgingssaker og ansvar.

Torstein Steingård ble valgt til bydelsrådets nye regnskapsfører og Lillian Berger til bydelsrådets nestleder. Begge ble valgt av et enstemmig styre og ved akklamasjon.

Styret ser frem til å arbeide sammen om mange viktige saker for Tromsdalens innbyggere.

Klikk her for referat fra styremøtet

Tips en venn  Skriv ut