Handlingsplan 2005

Hva vil skje?

02. 07
På årsmøte ble det orientert om følgende punkter på handlingsplanen for 2005.
HANDLINGSPLAN 2005 for Tromsdalen Bydelsråd.

1. Kommunaldelplan for nedre 'Tromsdalen, inklusiv E8

2. Lokalveinettet i Tromsdalen
> ny gatebruksplan
> vegløsning Solstransvn - Isbjørnveien

3. Fortau i Turistveien.

4. Tromsdalen Friluftspark.
> Evjendammen -
> Friluftsparken -
> Skytterbanen.

5. Barn- og unges oppvekstvilkår


6. Tromsøysund Sykehjem - nytt sykehjem eller rehabilitering av eksisterende sykehjem.


7. Elvestrand Gravlund - utvidelse


8. Nærings- og arealplaner for Tromsdalen.

9. Miljødag i Tromsdalen.
Tips en venn  Skriv ut