Handlingsplan 2003

12. 06
Rådet har vedtatt handlingsplan på 7 pkt.
HANDLINGSPLAN for 2003
1. Kommunedelplan nedre del av Tromsdalen
2. Lokalveinettet i Tromsdalen
    · Ny gatebruksplan for Tromsdalen
    · Vegløsning søndre del av Tromsdalen
3. Fortau i Turistveien
4. Tromsdalen friluftspark og Evjendammen
5. Skytterbanen
6. Næringspolitikk for Tromsdalen
7. Etablere nettsted/hjemmeside
Tips en venn  Skriv ut