th_widdingsveg_300x280

Stor interesse for vegsaker i Tromsdalen

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen ber om å bli invitert

12. 03
FAU ved Tromsdalen skole har i mange år vært bekymret for økende trafikk i Tromsdalen.
Spesielt fordi mye av denne går forbi barneskolen. Dette utgjør en trafikkfare for skolebarna som går til og fra skolen og i forbindelse med henting og avlevering av barn på skolen, hevder Torild Langseth på vegne av trafikkgruppa i FAU ved Tromsdalen skole.


Langseth sier at Krokveien brukes som en snarvei til brua for bilister som kommer nordfra. I stedet for å kjøre hovedveien via rundkjøringen ved Nova, tar de snarveien opp Krokveien og forbi skolen i Th.Widdingsvei. De har da forkjørsrett ut i Turistveien og er dermed raskt på brua. Majoriteten av de som tar denne snarveien har ikke levering av barn på skole/i barnehage som grunn. Det bør sees på muligheter for å redusere denne gjennomgangstrafikken ved for eksempel skilting.

Trafikksituasjonen i hele Tromsdalen må gjennomgås. Det er også andre deler av Tromsdalen som har unødvendig stor gjennomgangstrafikk. For eksempel gjør stengingen av Isbjørnveien at alt for mye trafikk tvinges inn på småveiene i Tromsdalen, som ikke er beregnet for gjennomgangstrafikk. Dette berører elever sør for Tromsdalen skole som må ferdes langs veien med mye unødvendig trafikk fra Hungerenområdet.

FAU ved Tromsdalen skole ber om at det gjøres en totalvurdering av trafikksituasjonen i Tromsdalen. Det er spesielt viktig å gjøre tiltak som vil gi elevene en trygg skolevei.

Tromsdalen bydelsråd har fått mange henvendelser hva angår trafikk situasjon i Tromsdalen, og har gjennom mange år forsøkt å få til et samarbeid med kommunen for å se på hva som kan gjøres for å redusere trafikkfaren i Tromsdalen.
Situasjon med gjennomgangstrafikk forbi Tromsdalen barneskole er svært bekymringsfullt .
Tromsdalen bydelsråd sender i første omgang dette over til Byrådsleder. Leder av bydelsrådet John Pedersen er glad for at politisk ledelse i Tromsø vil se på saken, samt takket ja til en invitasjon til bydelen.
Tips en venn  Skriv ut