Disse utgjør Tromsdalen Bydelsråd

Styret 2015 - 2017

12.05

En bydel i Tromsø kommune

Tromsdalen Bydelsråd

Bellevue 21. april 1998
ishavskat_200x150

Tromsdalen Bydelseråd etablerer nettsted!

06.05
Tromsdalen Bydelseråd åpner et nettsted for å nå innbyggerne, utflyttede tromsdalinger og andre interesserte. Bydelsrådene har en viktig oppgave både som medspiller i utvikling av lokalsamfunnet og ta...