Mange vil så gjerne ...............

Årsmøte var engasjert

15. 03
Det er så mangt en skulle sagt, for ikke å nevne å ha gjort.

Ordstyrer måtte passe tiden for enkelte under gjennomgang av årsmeldingen
Kort skrevet hva som ble tatt opp, etterlyst ved gjennomgang av årsmeldingen.

VEGLØSNINGEN søndre del av Tromsdalen:

Gjennomkjøringen fra Solstrandvn til Isbjørnveien ønsket noen av beboerne i nærheten av disse veier at de skulle vært informert i forkant. Bydelsrådet har arbeidet lenge for åpning, og den er pr dato kun teoretisk.

Statens Vegvesen var savnet på årsmøte.


SKYTTERBANEN:

Den tenkte reguleringsplan som skulle være ferdig i 2. kvartal 2005, er igjen utsatt av politikerne. De skal ha mer utredning.

Skal en komme videre i denne saken som har vært diskutert og omtalt utallige ganger, BØR banene STENGES. Da blir nok flere engasjert!

BARN OG UNGES oppvekstvilkår:

Bydelsrådet har invitert de enkelte foreninger og lag, mtp å få frem tanker og ideer om muligheter for de yngre.
Dette er en sak som så absolutt burde vært prioritert, og flere Tromsdalinger, skoler(FAU) og lag burde engasjert seg i og med.

ELVESTRAND GRAVLUND:

På årsmøte var også Jens Aamodt, og han kunne fortelle at opparbeidet med nye arealer for gravplasser kunne være ferdig til høsten. Tidligst i år 2006 kan de nye arealene være klare, da planering og setting av jorda også krever sin tid.


Det var flere oppmøtte som engasjerte seg, og samtlige var enige om at Bydelsrådet har hatt for mange store tunge og tidkrevende saker.

Flere tok ordet og takket avtroppende leder og påtroppende i Bydelsrådet for sitt arbeid, og det var klart fra flere at det står respekt av den idealismen Tromsdalen Bydelsrådet viser gjennom sitt engasjement for Tromsdalingene.
Tips en venn  Skriv ut