Fra årsmøte 2008

ÅRSMØTEREFERAT

23. 04
Årsmøte ble avholdt på Tromsdalen skole tirsdag 01.04.2008 kl: 19:00
ÅRSMØTE REFERAT BYDELSRÅDET I TROMSDALEN


Årsmøte ble avholdt på Tromsdalen skole tirsdag 01.04.2008 kl: 19:00

Tilstede: Johan Richardsen, Torleif Ingebrigtsen, Knut Barman Jensen, Terje Walnum, Jorunn Bangsund, Morten Pettersen, Eirik Lohne, Anne Lise Engeland, Bengt Kornør, Erik Kopke, Bitten Barman Jensen, Per Clausen og John Pedersen.

Møtet ble åpnet av leder for bydelsrådet Bitten Barman Jensen.
Hun ønsket alle velkommen til årsmøtet og ønsket spesielt Per Hareide velkommen.
Hareide fikk en time til å presentere utbygnings prosjekter i Tromsdalen.

Hareide presenterte prosjektene fra sør:
• næringsutvikling på Tromsfisk. Her har vegvesenet stilt krav om trafikale endringer før realisering.
• En eventuell avlastnings slalåm bakke på sør siden av Reinen.
• Boligutbygging nord for Tromsfisk i regi av Veidekke.
• Næringsutvikling på TIRB tomta.
• Teodorsbrygge , her er det ikke aktivitet for tiden, men prosjektet er ikke trekt. Området kan
også være et alternativ for deltakerlandsby under et eventuelt Ol.
• Utbygging av nye Tromstunskole
• Utbygging av TUIL
• Deltakerlandsby nord for Tromsdalselva
• En mindre boligutbygging på Tomsajord.

Årsmøte ble satt etter orienteringen fra Per Hareide.

1. Valg av møteleder, Per Clausen valgt.
2. Valg av to representanter til å underskrive årsmøte referat, Knut Barman Jensen og Johan
Richardsen valgt.
3. Valg av møtesekretær, John Pedersen valgt.
4. Godkjenning av representanter, alle som er tilstede godkjent.
5. Årsberetning, Per Clausen gikk i gjennom årsberetningen. Det kom en kommentar angående
brannstasjon i Tromsdalen fra Walnum som spuret hva som har vært gjort og hva som vil bli gjort
fra bydelsrådet angående å beholde brannstasjon i Tromsdalen. Bitten svarte at bydelsrådet ville
følge opp dette. Ellers ble årsberetningen enstemmig vedtatt.
6. Regnskap, Erik Kopke gikk i gjennom regsnskapet. Enstemmig vedtatt
7. Revisjonsberetning, Erik Kopke redegjorde for beretningen. Enstemmig vedtatt.
8. Vedteksendringer, Odd Morten Pettersen redegjorde for endringene. Styretsleder fartas
dobbelstemme, valg perioden settes til ett år for leder og 2 år for styremedlemmer og
varamedlemmer, varamedlemmer har ikke stemmerett, varmedlemmer velges i rekkefølge.
Enstemmig vedtatt.
9. Handlingsplan for 2008, Anne Lise Engeland redegjord for handlingaplan, Enstemmig vedtatt.
10. Budsjett, Erik Kopke redgjorde. Enstemmig vedtatt.
11. Valg av styreleder, valgkomiteen hadde ingen kandidat til ledervervet. John Pedersen foreslo Erik
Kopke, enstemmig vedtatt.
12. Valg av styremedlemmer, Odd Morten Pettersen og John Pedersen er ikke på valg.

Valgkomiteen forslag: Eirik Lohne, Bengt Kornør, Bitten Barman Jensen og Jorunn Bangsund.
John Pedersen foreslo følgende: Ingrid Loftås, Eirik Lohne, Per Clausen og Bitten Barman Jensen. Pedersens forslag enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens forslag på varamedlemmer: Barbro Johansen, Inge Takøy, Ingrid Loftås,
Dina Skjelbakken.
John foreslo følgende varamedlemmer: 1. Jorunn Bangsund 2. Barbro Johansen 3. Inge
Takøy. Johns forslag enstemmig vedtatt.Per Clausen takket Bitten for den innsatsen hun har gjort som leder av bydelsrådet og overrakte en gave fra bydelsrådet. Bitten takket for gaven.

Tilslutt takket Erik Kopke for tilliten ved å bli valgt til leder av bydelsrådet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet klokken 21:00.

Ref. John PedersenKnut Barman Jensen Johan Richardesen
Tips en venn  Skriv ut