Årsmøte_28mars17

Årsmøte 2017

01.05
Totalt 25 stemmeberettigede inklusive styret deltok på årets årsmøte som gikk av stabelen 28. mars.

Styremøtereferat

01.11
Referatene følger ingen fast mal da dette arbeidet går på rundgang blant styrets medlemmer. Eventuelle spørsmål til referat og innhold rettes til styreleder i bydelsrådet John Pedersen.
Hovedruter_buss_plan_april2016

Arbeid med kollektivplan for Tromsø

19.05
Tromsdalen bydelsråd deltok da fylkeskommunen inviterte til arbeidsmøte for et bedre kollektivtilbud.

Uttalelse vedrørende skytebanesaken

28.04
Etter ønske fra et samlet årsmøte sendte Tromsdalen bydelsråd 26. april ut en uttalelse vedrørende skytebanesaken.

Styremøte 18.april 2016

28.04
Konstituering av styret samt fordeling av saker og ansvar.